Artikel afbeelding

Mijn eerste Moederdag (over Samengestelde Gezinnen)

Mijn eerste Moederdag… ik had het me anders voorgesteld.

Hans had 4 kinderen uit de vorige relatie. Nu met Marieke heeft hij sinds kort ook een kindje. Het weekend van Moederdag zouden ze samen met hun kindje een lang weekend weggaan. Alles was geregeld, en Marieke verheugde zich ontzettend op het weekend.

Maar er gebeurde wat met de moeder van de kinderen van Hans. Een klein ongelukje, waardoor zij in het ziekenhuis terecht kwam. De kinderen moesten worden opgevangen en hoewel Hans beloofd had dit weekend voor Marieke en de kleine te houden, bood hij toch aan om zijn grotere kinderen op te vangen.

Marieke was best teleurgesteld, hoewel ze ook wel begreep dat Hans zijn kinderen niet naar grootouders wilde sturen en er zelf voor hen wilde zijn. Ze kon meestal wel redelijk met zijn kinderen overweg, maar toch wilde zij hem graag eens alleen bij zich hebben: voor hun eigen gezinnetje….

Natuurlijk hadden de kinderen meegekund, als dat tevoren bekend was geweest, maar aangezien het huisje op 2-3 mensen was afgestemd, konden daar die 4 kinderen van Hans niet bij.

Marieke was er aan toe om even weg te zijn en vertrok op vrijdag alleen met hun kindje naar het vakantiehuisje. Vader zou met zijn kinderen op bezoek gaan naar moeder in het ziekenhuis en daarna kwam Marieke weer thuis.

De moeder in het ziekenhuis had geen Moederdag zoals ze wilde, en ook Marieke had zich haar eerste Moederdag anders voorgesteld. In elk gezin zijn er soms onverwachte wendingen, maar in een samengesteld gezin zijn dit soort veranderingen nog veel ingrijpender voor alle betrokkenen.

Op June 8, 2018